Βοηθώντας οικογένειες και φίλους να τιμήσουν τον αγαπημένο τους

Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

ΔΗΜΟΣΙΟ

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Νομαρχίας Καστοριάς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας, (θεωρημένο από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ ,) από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών του θανόντα/σης
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών)
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό]

Ι.Κ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Εάν η σύνταξη προέρχεται από το Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.), χρειάζεται από το Τ.Ε.Β.Ε. μία Βεβαίωση Κρατήσεων του 4%

Ο.Α.Ε.Ε. (TEBE)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών

Ο.Γ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Ειδικό Έντυπο ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από τον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του θανόντα/σης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας εκάστης Τράπεζας ώς αναφορά με την καταβολή εξόδων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ- ΝΑΥΤΙΚΟΥ -ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

>

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

ΤΑΜΕΙΑ Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.– Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.—Τ.Σ.Α.Υ.—Τ.Α.Ξ.Υ.—Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΙΚΑ 210-5215272 762€
ΟΓΑ 210-3322360 800€
ΤΕΒΕ 210-5285561 1.200€ για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΠ-ΟΤΕ 210-8110954 1.533€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.234€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΔΑΠ-ΔΕΗ 210-5273862 2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΕΥΔΑΠ 210-5221628 668,60€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 210-8223629 1.000€
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ) 210-8809506 733€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ) 210-8816911 2.396€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ) 210-3307252 1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ
634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ) 210-3729626 1.200€ για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 210-5296272 1.734,82€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ) 210-3833036 1.784€ για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 210-5245866 2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ) 210-8816911 2.396€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 210-3648111 1 μην.μισθό 75×25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην.μισθό 75×12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 210-4149281 590€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 210-3740105 1 μην.μισθό 75×25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην.μισθό 75×12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 210-3648111 1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις απο το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30 για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη συνταξη απο άλλο ταμείο
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ) 210-7264700 2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ) 210-3240886 3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ) 210-3293100 1.712,96€
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image