Βοηθώντας οικογένειες και φίλους να τιμήσουν τον αγαπημένο τους

Κηδεία Γεωργιάδης Ευστάθιος

KHΔEIA
ΓEΩPΓIAΔHΣ EYΣTAΘIOΣ
ETΩN 74
ΣABBATO 17-12-2022 ΚΑΙ ΩPA 10:30
IEPO NAO AΓIOY ΓEΩPΓIOY AΣΠPOBAΛTAΣ
(H ΣOPOΣ ΘA BPIΣKETAI ΣTON IEPO NAO ΣTIΣ 10:00)
ΣYZYΓOΣ: KYPIAKH
ΠAIΔIA: AΓΓEΛIKH KAI KΩNΣTANTINOΣ
AΔEΛΦIA: MIΛTIAΔHΣ XAPAΛAMΠOΣ EΛENH

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image