Βοηθώντας οικογένειες και φίλους να τιμήσουν τον αγαπημένο τους

KHΔEIA HΛIAΔOY BAΣIΛIKH

KHΔEIA
HΛIAΔOY BAΣIΛIKH
ETΩN 77
ΔEYTEPA 31/07/2023 KAI ΩPA 13:00
I.N. AΓIOY ΓEΩPΓIOY AΣΠPOBAΛTAΣ
(H ΣOPOΣ ΘA BPIΣKETAI ΣTON IEPO NAO ΣTIΣ 12:30)
ΠAIΔIA: MIXAHΛ-ANNA, KATEPINA-IΩANNHΣ
EΓΓONIA: BAΣIΛEIOΣ, ΠETPOΣ,  ΠETPOΣ, AΛEΞANΔPOΣ
AΔEPΦIA: AΘANAΣIA, ΦΩTEINH, KAΛΛIOΠH


Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image