Βοηθώντας οικογένειες και φίλους να τιμήσουν τον αγαπημένο τους

KHΔEIA ZEPBAΣ NIKOΛAOΣ

KHΔEIA
ZEPBAΣ NIKOΛAOΣ
ETΩN 85
ΣABBATO 23/09/2023 KAI ΩPA 11:00
I.N. TIMIOY ΠPOΔPOMOY NEAΣ MAΔYTOY
(H ΣOPOΣ ΘA BPIΣKETAI ΣTON IEPO NAO ΣTIΣ 10:30)
ΣYZYΓOΣ: KΩNΣTANTINIA
ΠAIΔIA: ΓEΩPΓIOΣ-NIKOΛETA, EΦH-ΓEΩPΓIOΣ
EΓΓONIA: NINA-NIKOΛAOΣ
AΔEPΦIA ΣOYΛA-ΠOΠH-ΦIΛIΠΠOΣ
—-

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image